• Per 25 september zijn de nieuwste regels op het gebied van Coronabestrijding van kracht geworden, veel mag weer, gelukkig, maar er zijn wel wat beperkingen. Dit heeft ook invloed op hoe we met de kantine om (kunnen) gaan. In Makkinga is het beheer van de kantine van Sportclub in handen van stichting Dorpshuis. Het bestuur hiervan heeft, conform de huidige wetgeving een aantal regels en richtlijnen opgesteld. 

  De kantine kent drie verschillende wijzen van gebruik:

  1. Door clubs die een besloten bijeenkomst houden voor eigen leden. Denk aan een bestuursvergadering
  2. Als afhaalbalie tijdens de voetbalwedstrijden en tijdens de vlomarkt
  3. Als open ontmoetingsplek voor iedereen.  Bijvoorbeeld op de donderdag- en vrijdagavond en op zondag na de  voetbalwedstrijden.

  Het nieuwe beleid geeft alleen problemen bij die  activiteiten waarbij  sprake is  van een duidelijke horeca-functie. In ons geval is dat de donderdagavond na het trainen, de vrijdagavond met zijn vrije inloop, de vlomarkt en de zaterdag en zondag tijdens en na de voetbalwedstrijden. Wijze van gebruik nummer 3 dus. Bij deze activiteit zal er dus controle plaatsvinden op de coronapas waarbij alleen mensen die door de QR-codetest komen toegelaten mogen worden in de kantine.

  Bij optie 2, de afhaalfunctie, wordt iedereen geacht zijn of haar consumptie mee naar buiten te nemen en is er dus alleen sprake van afhalen en niet van langdurig verblijven in de kantine. 

  Dus: Voor en tijdens de wedsrijden en in de pauze maken we gebruik van de afhaalfunctie waarbij iedereen vrij in en uit kan lopen zonder controle, alleen bedoeld om een consumptie te bestellen, na de wedstrijden kan er worden nagezeten in de kantine, maar alleen op vertoon van de QR code van de coronacheck App. En uiteraard dienst deze dan een 'groen' scherm te geven.

  Voor het overige gebruike (kleedkamers, sanitair en sportvoorzieiningen) gelden geen beperkingen meer.