• De Geschiedenis van Sportclub Makkinga

  De geschiedenis
  Sportclub Makkinga is een omni-vereniging waarin voetbal- en korfbal wordt beoefend en heeft als oprichtingsdatum 17 mei 1936. Er werd echter al lang voor deze datum voetbal in Makkinga gespeeld. Na een eerste poging in 1927 wordt in het voorjaar van 1928, op initiatief van de heer G. Bosma, onderwijzer aan de openbare lagere school, de voetbalvereniging 'Klein Maar Dapper' opgericht. In 1930 werd er uit de leden een bestuur gekozen en wordt er gespoeld onder de naam MVC (Makingaster Voetbal Club). Het bestuur bestond uit de heren A. Siebesma, A.J. Cats en J. Jongedijk. In het seizoen 1934/1935 nam de vereniging voor het eerst deel aan de competitie van de FVB (3e klasse). Er werd gespeeld onder de naam Makkinga, daar reeds een vereniging met de clubnaam MVC bestand.

  De korfbaltak wordt opgericht op 12 juni 1934 op initiatief van de dames M. Nienhuis en W. Schipper en de heren J. Haanstra en Joh. de Boer. In het begin bestond er veel belangstelling voor de vereniging, maar dat werd allengs minder en in het voorjaar van 1936 was er al een gebrek aan herenleden. Daarom werd er contact gezocht met de voetbalvereniging, waarna op 17 mei 1936 in hotel Schurer een gecombineerde vergadering plaatsvond met als voorstel samenvoeging van de twee verenigingen. Nadat in een soms heftige vergadering de voor- en nadelen waren besproken, werd het voorstel na een stemming aangenomen. De 'geboorte' van Sportclub Makkinga was een feit.
   
  De Sportclub-accommodatie
  In 1969 verliet men het veld, gelegen achter de openbare lagere school en verhuisde men naar de Oosterhuisweg, waar men tevens de beschikking kreeg over een stenen kleedgebouw met douche- ruimte. In 1981 werd het tweede sportveld officieel in gebruik genomen. In 1987 vond er een uitbreiding van de kleedruimte met bijbehorende douches plaats. Tevens kreeg de vereniging de beschikking over een bestuurskamer, een kantine met bar en een keuken. Het beheer berust echter bij de Stichting Dorpshuis. In 2002 kreeg het sportcomplex de naam Oosteinde.

  KNVB-beker
  In de KNVB-bekerstrijd is Sportclub Makkinga er niet in geslaagd een rol van betekenis te spelen. In enkele gevallen gelukte het de vereniging wel om een team dat enkele klassen hoger speelde uit te schakelen, maar verder dan de vierde bekerronde is men nooit gekomen.

  Zaalvoetbal
  In het seizoen 1976-1977 nam Sportclub voor het eerst deel aan de zaalvoetbalcompetitie en in het seizoen 1981-1982 bereikte men de nieuw gevormde interregionale klasse. Gezien de af te leggen afstanden (ook in de thuiswedstrijden was men aangewezen op sporthallen buiten de gemeente) verdween de animo bij veel spelers. Het team werd in 1983 teruggetrokken.

  De Ooststellingwerf-Cup
  In het in 1972 gestarte gemeentelijke voetbaltoernooi (de Ooststellingwerf- cup) werd zes maal de finale gewonnen en wel in 1981, 1983, 1984, 1990, 1991 en 1992. Sportclub kreeg in 1992 de Ooststellingwerf-cup definitief in haar bezit.

  Twee keer mocht de vereniging de Fair Play Cup in ontvangst nemen en wel in 1978 en 1983. Deze beker wordt beschikbaar gesteld door de Scheidsrechtersvereniging Oosterwolde en omstreken aan de vereniging met de minste straffen tijdens een seizoen. (Deze vereniging moet wel tot haar district behoren).